SERVICE BONUS

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ «SERVICE BONUS»

Ці правила встановлюють офіційні правила участі у бонусній програмі лояльності «Service Bonus»
(надалі – Правила), які визначають умови участі у бонусній програмі лояльності « Service Bonus » (надалі – Програма), а також визначають умови, період та порядок участі у Програмі.
Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно – правових актів України, внутрішніх положень Товариства.

 1. Визначення термінів
 
 • «Організатор» Програми – організатором Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОГРАД ОДЕСА», 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 55.
 • «Програма» – це бонусна програма лояльності, спрямована на заохочення постійних покупців, яким надаються спеціальні умови для придбання товарів та послуг, що надаються Організатором.
 • «Учасник Програми» – будь-яка дієздатна фізична особа, яка приймає участь у Програмі шляхом надання згоди у вигляді анкети згідно з діючими Правилами та участь якої підтверджена Організатором та є власником (законним користувачем) не гарантійних автомобілів торгових марок Kia, Citroen а також на автомобілі інших брендів.
 • «Бонусна карта» – карта Учасника в інформаційній системі Організатора із визначеним індивідуальним номером.
 • «Спеціальні бонус» – спеціальні бонусні пропозиції Організатора, які діють у відповідності з умовами конкретних акцій, що проводяться Організатором.
 • «Рахунок» – сукупність даних в інформаційній системі Організатора щодо процесу нарахування та списання банусів за бонусною карткою.
 • «Анкета» – реєстраційний документ, який надається Організатором Учаснику для заповнення. При заповненні анкети фізична особа надає свою згоду на участь у Програмі згідно з умовами цих Правил, а також на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, поповнення, використання, розповсюдження, знищення тощо) Організатором будь-яких даних, у тому числі персональних.
 • «Місця надання послуг та придбання Товарів» – сервісний центр ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА», що знаходиться за адресою: 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 55.
 • «Товари» – запасні частини та матеріали до автомобілів, що реалізуються Організатором.
 • «Послуги» – всі види ремонтних послуг, що надаються сервісним центром, крім послуг шиномонтажу, послуг з встановлення додаткового обладнання, всіх видів діагностування, послуг з малярно-рихтувальних робіт.
 • «Заохочення» – можливість використання Учасником Бонусів у вигляді скидки при придбанні Товарів та послуг (крім обмежень на придбання Товарів та послуг, встановлених Організатором) у місцях надання послуг та придбання Товарів у відповідності до Правил Програми.
 • «Транзакція» – операція, результатом якої є нарахування чи списання Бонусів в інформаційній системі Організатора.
 • «Каналі комунікації Програми» – сайт http://www.autograd.odessa.ua та інші засоби комунікації, що здійснюються для контакту Учасника та Організатора.

 1. Загальні положення
 
 • Програма лояльності є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
 • Програма лояльності не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.
 • Програма діє у місцях надання послуг та придбання Товарів, визначених цими Правилами.

 1. Умови участі у Програмі
 
 • Учасником Програми може бути виключно фізична особа, яка здійснила придбання послуги чи Товару незалежно від суми такого придбання та надала корректно заповнену анкету із точним заповненням граф, визначених організатором як обов'язкові.
 • Учасниками Програми не можуть бути юридичні особи. Учасниками програми не можуть бути співробітники Організатора.
 • Інформацію про умови Програми можна також додатково дізнатися у співробітників сервісного центру та через канали комунікації Програми.
 • Основним ідентифікатором Учасника Програми в інформаційній системі Організатора є наявність бонусної картки. Карта обслуговується у місцях надання послуг та придбання Товарів.
 • Програма розрахована та розроблена для особистого використання фізичними особами. Бонуси Програми не можна передавати, продавати, отримати компенсацію (у тому числі грошову) або іншим способом відчужувати.
 • Датою початку участі в Програмі є дата активації картки в інформаційній системі Організатора та надання заповненої анкети Учасника у відповідності до даних Правил. Карта є дійсною протягом терміну дії Програми.
 • У разі втрати, крадіжки, іншого виходу картки із законного володіння Учасника, йому необхідно звернутися до Організатора з метою блокування.
 • Організатор Програми не несе відповідальності за операції, що здійснюються за карткою, яка вибула із законного володіння учасника до моменту її блокування.

 1. Права та обов'язки Організатора Програми
 • Організатор має право припинити програму, відмінити чи змінити умови Програми будь-якої години. У разі припинення Програми всі Бонуси, що були накопичені Учасником можуть бути витрачені протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту розміщення Організатором відповідного повідомлення на сайті щодо припинення Програми. Організатор Програми може також додатково повідомити Учасників іншими засобами комунікації.
 • Організатор має право відмовити клієнта в активації картки, видалити картку або припинити її обслуговування за наявності наступних обставин (взагалі, але не виключно):
4.2.1. використання чи спроба використання Карти способом, який не відповідає умовам Програми.
4.2.2. відсутність будь-яких операцій за карткою протягом 364 днів з моменту останнього нарахування Бонусів.
4.2.3. будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі.
4.2.4. інші обставини, які Організатор буде вважати як значущими для відмови в активації чи припинення дії картки.
 • Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які можуть виникнути внаслідок таких дій.
 • Організатор має право списувати зі рахунку Учасника програми, бонуси, зараховані помилково, пов'язані із придбанням, яке пізніше було відмінено, у разі виявлення мошенництва та/або несумлінних дій з карткою чи балансом бонусів.

 1. Використання персональних даних Учасника
 
 • Інформація, що залишена Учасником в Анкеті (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, поштова адреса тощо) є персональними даними Учасника. Персональні дані Учасника є конфіденційною інформацією, збирання та наступна обробка персональних даних здійснюється Організатором у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно – правових актів.
 • Заповненням Анкети Учасник підтверджує добровільне надання Організатору зазначених в Анкеті персональних даних для реєстрації в інформаційній системі як Учасника Програми, заповнення анкети здійснюється з метою довгострокового співробітництва з Організатором. Учасник також надає згоду на використання його персональних даних з метою обробки замовлень для надання послуг чи придбання Товарів, отримання рекламних пропозицій та спеціальних пропозицій, інформацій про акції, розіграші, іншу інформацію про діяльність Організатора та його комерційних партнерів.
 • Для цілей, передбачених цим розділом, Організатор має право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу (e-mail – розсилка), надсилати SMS-повідомлення на номери, які були надані Учасником як контактні, здійснювати телефонні дзвінки номери, які були надані Учасником як контактні, здійснювати розсилки на номери, які були надані Учасником як контактні у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp тощо.
 • Для цілей, передбачених цим розділом Учасник надає Організатору безумовне право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі розміщувати (вміщати) персональні дані до бази даних Організатора (без додаткового повідомлення Учасника про таке розміщення), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну. Організатор зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором для здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а) також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
 • У разі зміни своїх персональних даних Учасник повинен надати Організатору оновлену інформацію, звернувшись через канали комунікації Програми із відповідним повідомленням. У разі не виконання Учасником даної вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі последствия, пов'язані з використанням таких даних.
 • Учасник безпосередньо при заповненні анкети чи в інший момент може встановити обмеження (заборону) використання його персональних даних. Для цього Учасник повинен звернутися через надані Канали комунікації Програми із відповідним повідомленням Учаснику також надаються інші права, передбачені ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".
 • Анкета Учасника не приймається відповідальною особою Організатора у разі:
у разі, якщо в Анкеті не заповнені обов'язкові поля;
поля заповнені не вірно чи не у відповідності до вимог Правил.
5.8. Організатор зобов'язується своєчасно інформувати Учасника про його можливості та винагороди, однак не несе відповідальності за не доставку повідомлення, якщо це не сталося внаслідок обставин, які не залежать від Організатора.
 • Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників
Програми, використовувати їх у рамках Програми, а також не розповсюджувати та не надавати їх третім особам без згоди Учасників.
 • Учасник надає Організатору право надсилати йому будь-яку інформацію коммерческого та/або інформаційного характеру про Програму або Партнерів Програми та про інші споживчі пропозиції по електронній пошті, телефону та/або SMS.
5.10. Дані Учасника, зазначені в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.
5.11. Відповідальність за недостовірність даних в анкеті персональних даних несе Учасник Програми.

 1. Реєстрація у програмі

 • Для того, щоб зареєструватися у Програмі, Покупець повинен заповнити Анкету та надати анкетні дані Учасника відповідальної особи Організатора.
 • Після реєстрації представником Організатора анкетних даних клієнтові йому видається бонусна картка з індивідуальним номером. Учасник може використовувати картку наступного дня за днем ​​її активації.

 1. Нарахування бонусів
 
 • Перед проведенням транзакції Учасник повинен проінформувати співробітника Організатора, що придбання Товарів чи послуг буде здійснено в рамках цієї Програми. Нарахування бонусів здійснюється в інформаційній системі Організатора на рахунку Учасника. Організатор не несе відповідальності за списання бонусів, якщо Учасник не повідомив до моменту розрахунку, що придбання здійснюється за допомогою бонусів.
 • Бонусі можна використовувати виключно за наявності картки у Учасника. У разі відсутності картки її відновлення провадиться у порядку, визначеному Організатором.
 • Активація бонусів здійснюється не раніше 24 годин з моменту придбання Товарів або послуг, які беруть участь у Програмі. Розрахунок бонусами можливий виключно за оплату послуг у розмірі, що не перевищує 30 % вартості такої послуги.
 • Бонуси діють 364 календарні дні з моменту їх нарахування, якщо менший рядок не оголошений Організатором.
 • Бонуси нараховуються на рахунок Учасника програми за умови: наявності Інтернет-зв'язку, електроенергії, працюючого програмного забезпечення. У разі якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування бонусів, бонуси будуть нараховані на рахунок Учасника програми після поновлення необхідних можливостей.

 1. Використання Бонусів
 
8.1. Бонуси активуються (стають доступними для використання) через 24 години після здійснення покупки або на інші умови, визначені умовами певно визначеної Акції.
8.2. Учасник має право використовувати Бонуси, які є на його рахунку, як скидку при купівлі послуг у сервісному центрі ТОВ «АВТОРАД ОДЕСА» (крім обмежень на придбання послуг, встановлених Організатором).
8.3. Бонуси використовуються в порядку та розмірі визначеною таблицею нижче:
Негарантійні автомобілі брендів Kia, Citroen10% – моментальна скидка на послуги
5% – моментальна скидка на запасні частини
10% від суми купівлі послуг нараховується на бонусний рахунок
5% від суми купівлі запасних частин нараховується на бонусний рахунок

Інші автомобілі5% – моментальна скидка на послуги та запасні частини5% від суми купівлі запасних частин та послуг нараховується на бонусний рахунок


8.3. Транзакція списання бонусів (за наявності активованих бонусів на рахунку) можлива тільки для Учасників з використанням картки. Для цього Учаснику необхідно пред'явити бонусну картку представнику Організатора під час розрахунку.
8.4. Використання (списання) Бонусів з Рахунку Учасника здійснюється за схемою:
8.6. 1 бонус = 1 гривня знижки при купівлі послуги. Бонуси неможливо використовувати (списувати) при купівлі товарів та послуг у кредит або використання програми «Оплата частинами».
8.7. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів / послуг, при купівлі яких Учасник може використовувати Бонуси.
8.8. Відповідно до кількості накопичених на рахунку Бонусів Організатор надає Учаснику право отримати знижку при купівлі товару за заявленими умовами.
8.9. Організатор Програми самостійно визначає послуги, при купівлі яких можливе використання Бонусів.
8.10. Бонусі можна використовувати як скидку вартості товару, але не більше 30% від суми чека.
8.11. Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінної папери.
8.12. Накопичені Учасником (нараховані Організатором) Бонуси не можуть бути переведені у грошовий еквівалент та видані Учаснику на готівкові кошти.
8.13. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків та виконання зобов'язань, пов'язаних за участю у Програмі.
8.14. Бонуси, не використані учасником протягом періоду акції, вважаються анульованими та списуються зі рахунку Учасника. Бонуси списуються у хронологічному порядку залежно від їх дати активації.
 1. Інші умови
 
9.1. Дана Програма лояльності є довгостроковою. Учасники Програми лояльності, яка діяла до «31» липня 2018 року, автоматично стають учасниками даної Програми лояльності.
9.2. Правила регулюються чинним законодавством України. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити Учаснику у нарахуванні або використанні Бонусів у разі відсутності на момент звернення Учасника технічної чи іншої можливості для цього.
9.3. Організатор гарантує, що під час отримання, зберігання, обробки та використання отриманої від Учасника персональної інформації він буде дотримуватися положень Правил та норм чинного законодавства України. У зв'язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився і повністю (однозначно) погодився з умовами Програми, застереженнями щодо отримання, зберігання, обробки та використання інформації, зазначеної в Анкеті.
9.4. Беручи участь у Програмі, кожен Учасник надає однозначну згоду на використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, в тому числі аудіо- та відеоматеріали, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження території та рядків такого використання. Таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором чи третіми особами.
9.5. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, у тому числі персональні, зазначені в Анкеті, та дані про зроблені Учасником покупки можуть бути получені, збережені, оброблені та використані Організатором та іншими уповноваженими Організатором організаціями та третіми особами без обмеження за терміном і території, в тому числі і за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживачового спросу в маркетингових, інформаційних, рекламних чи інших аналогічних цілях, надані Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.
9.6. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі за своїм розсудом, без жодних негативних наслідків для себе.
9.7. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни до даних Правила.
9.8. Учасник вважається повідомленням про припинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми, якщо такі зміни були розміщені на Сайті Програми та/або в сервісних центрах Організатора/або направлено Учаснику на вказану в Анкеті адресу електронної пошти або номер мобільного телефону. Якщо від учасника не надійшла відмова від участі, то вважається що він ухвалив зміни. Обов'язок стежити за змінами покладається на учасника.